Ruta Nacional Nº 34

Aeropuerto
Resistencia

Ruta Pcial Nº 14

Ex-Ruta Nº 258

Circunvalación de Santa Fe

Acceso Norte
Ciudad de Santa Fe

Ruta Nacional Nº 2

Ruta Nacional Nº 51

Ruta Provincial Nº 58

Ruta Nacional Nº 14

Consultoría Grimaux & Asoc.

Ruta Nacional Nº 34

Aeropuerto
Resistencia

Ruta Pcial Nº 14

Ex-Ruta Nº 258

Circunvalación de Santa Fe

Acceso Norte
Ciudad de Santa Fe

Ruta Nacional Nº 2

Ruta Nacional Nº 51

Ruta Provincial Nº 58

Ruta Nacional Nº 14